OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 6,5 eur mesačne. 

Daňový kalendár
október 2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Kurzy mien 19.10.2018
 1 USD1,15 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,3 EUR (+0,01)
 1 CZK25,86 EUR (+0,02)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

Produkt manažér

2018.07 Úvodník


17.8.2018

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinnosti platiť poistné do Sociálnej poisťovne pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu.

Nepeňažná hodnota stravy, ktorá je zo strany zamestnanca od dane oslobodená, nemá podľa ZDP „horný limit”. Ako je to pri finančnom príspevku na stavovanie v hotovosti sa dozviete v článku od odborníčky Ing. Viery Mezeiovej.

Ekonomickú pozíciu cestovného ruchu a samozrejme ešte viac konkrétnej firmy ovplyvňuje miera jej úverovej zaťaženosti. Na jej mieru sú naviazané úrokové náklady. V prípade vysokej úverovej zaťaženosti majú významný podiel v štruktúre fixných nákladov. Jej vývoj poskytuje významnú informáciu o zdraví finančných tokov firmy. Dôležitá, okrem podielu úverov na bilančnej hodnote a cudzích zdrojoch, je aj ich časová štruktúra.

Predpisy EÚ vyžadujú, aby bola pracovníkom prostredníctvom konkrétnych opatrení zabezpečovaná a zlepšovaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť vykonávaná preventívnym spôsobom, teda ešte skôr, než závažné riziká na pracovisku vzniknú. Preto hodnotenie rizík predstavuje, spoločne s potrebou racionálneho a optimálneho využitia zdrojov, otázku úplne zásadného významu. Hodnotenie rizík je aj zákonnou povinnosťou pre podniky a je základným procesom pre zaistenie potrebnej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

Na prelome mesiacov jún a júl 2018 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Od účinnosti zákona o odpadoch ide už o piatu novelu zákona o odpadoch. Najdôležitejšie dôvody jej prípravy si môžete prečítať v článku od doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

S pozdravom,

Ing. Lucia Žarnócaiová

odborná redaktorka


Online časopis Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky sa zaoberá všetkými podstatnými zmenami, ktoré sa týkajú gastronómie. Nájdete tu dôležité informácie zo sveta gastronómie, ktoré sa týkajú noviniek z oblasti legislatívy, práva, účtovníctva a daní, BOZP a taktiež aj envira. Tento časopis je vhodný pre hotely, bary a reštauračné zariadenia.

Čo nájdete v online časopise?

 • Účtovníctvo a dane - podstatné informácie z oblasti daní a účtovníctva. Články sú zamerané na aplikovanie teórie v podobe praktických príkladov z praxe.
 • Právo a legislatíva - venujeme sa legislatívnemu dianiu a právu z oblasti gastroprevádzok. Uvedomujeme si, aký význam má aj vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom z hľadiska personalistiky, prípadne miezd a preto prichádzame s článkami, ktoré sú zaujímavé pri zorientovaní sa v tejto oblasti.
 • BOZP, hygiena - Dôležitou súčasťou gastroprevádzok z hľadiska zdravia je správna hygiena a bezpečnosť pri práci. Zameriavame sa na najčastejšie chyby pri dodržiavaní hygieny a samozrejme Vás oboznámime s  podstatnými zmenami v BOZP.
 • Enviro - Pri vedení gastroprevádzky je taktiež dôležité dodržiavať zásady nakladania s odpadmi pri neustále sa meniacej legislatíve.

Čo je nové v online časopise?

 • Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v reštauračných zariadeniach v roku 2018
 • Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018
 • Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2018

Čo získate s on-line časopisom?

 • Aktuálne informácie z oblasti gastronómie za výhodnú cenu
 • Záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve
 • Praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe
 • Jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám
 • V obsahu časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova

Autorský kolektív

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


JUDr. Simona Laktišová

Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva.


Ďalší autori

 • Mgr. Tomáš Maršalek
 • Ing. Blažena Kvetná
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • Kristína Iudita Kmety
 • Ing. Jozef Pohlod


OBJEDNÁVKA

Referencie

Spokojní zákazníci online časopisu

"V časopise sme mali možnosť získať viac informácií v súvislosti s gastroprevádzkou. Veľmi nám pomohli informácie hlavne z oblasti účtovníctva a daní."
Jana K., Bratislava


"Na jednom mieste nájdem všetko, čo potrebujem k svojej práci pri vedení reštaurácie."
Jozef H., Snina


"Vaše články mi priniesli zaujímavé poznatky z oblasti gastra. Najviac si cením neustále aktualizované legislatívne dianie ."
Mária H., Zlaté Moravce

 
Rozbaliť všetkoZabaliť všetko

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: