Input:

Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - je to správna cesta?

4.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.4.1 Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - je to správna cesta?

Ing. Juraj Poništ

Energetické zhodnocovanie odpadu je v hierarchii odpadového hospodárstva umiestnené až na predposlednom mieste, pokiaľ ide o nakladanie s odpadmi. Za ním je už len zneškodňovanie odpadu – najčastejšie skládkovanie. V súčasnosti existujú na Slovensku dve zariadenia na energetické využívanie odpadu – ZEVO. Jedno v Bratislave, druhé v Košiciach. Pre objasnenie, spaľovne a ZEVO nie sú jedno a to isté. Pri ZEVO ide o energetické zhodnotenie (podliehajúce ekologickým štandardom), pri spaľovaní sa odpad „iba” zneškodňuje. ¬ Napriek tomuto rozdielu sa pojmy ZEVO a spaľovne zamieňajú a samotné ZEVO sa počas plánovania projektu pravidelne stretávajú s nevôľou občanov. Z ich pohľadu budú ZEVO odpadu produkovať škodlivé emisie, ktoré im znečistia ovzdušie a následne vodu a pôdu. Je to pravda? Majú spaľovne odpadu vôbec nejaké výhody? Spomeniem aspoň niektoré.

Výhody ZEVO:

  • teplo vzniknuté v ZEVO sa používa na vykurovanie priemyselných objektov a domácností,

  • časť elektrickej energie sa použije na vlastnú spotrebu, zvyšok putuje do rozvodnej siete,

  • ZEVO v plnej miere nahrádza spaľovanie klasických fosílnych palív, ktorých ťažba a spaľovanie zaťažuje životné prostredie oveľa výraznejšie,

  • odpad energeticky zhodnotení nekončí na skládkach odpadu (ako posledná možnosť v hierarchii odpadového hospodárstva), ktoré sú nekontrolovaným producentom skleníkových plynov (hlavne metánu),

  • škodlivý vplyv energetického využitia odpadu na zdravie obyvateľstva navyše nebol pri súčasných prísnych emisných limitoch preukázaný,

  • ZEVO je integrálnou súčasťou recyklácie odpadu, keďže žiadny odpad nie je možné recyklovať neprestajne a namiesto recyklácie by tým pádom nasledovalo skládkovanie odpadu,

  • škvara ako vedľajší produkt vznikajúci počas zhodnotenia odpadu našla uplatnenie ako prímes do stavebných materiálov,

  • na rozdiel od cementární musí odpad pre ZEVO pochádzať výhradne zo Slovenska, takže nehrozí nejaké hromadné dovážanie odpadov zo zahraničia, ktoré by nové ZEVO museli „kŕmiť”,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: