Input:

Krádež v prevádzke v roku 2016 podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

15.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. neexistuje ustanovenie, ktoré by osobitne riešilo krádeže z pohľadu platiteľa dane z pridanej hodnoty a jeho povinností. Platiteľ dane je v prípade krádeže povinný odviesť odpočítanú daň v súlade s § 53 ods. 5zákona o DPH.

Vznikom krádeže sa podnikateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, dostáva do situácie, keď nemôže ním obstaraný tovar, z ktorého si zároveň odrátal aj daň na vstupe, využiť na svoje zdaniteľné obchody, čím dochádza k nerovnováhe medzi daňou na vstupe, ktorá nebude zodpovedať dani na výstupe.

V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane. Ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: