Input:

Odmena za prácu v nedeľu

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.1 Odmena za prácu v nedeľu

Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Vymedzenie práce v nedeľu

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Podľa právneho stavu platného v roku 2020 popri dosiahnutej mzde má zamestnanec nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Výška mzdového zvýhodnenia

Nakoľko od 1. januára 2020 je hodinová minimálna mzda pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase ustanovená sumou 3,3333 eura, spodnou hranicou mzdového zvýšenia od 1. 1. 2020 je suma 3,3333 eura na hodinu.


Minimálna nároková výška mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je rovnaká pre zamestnancov pracujúcich v týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre zamestnancov, ktorí majú určený (ustanovený) pracovný čas v zmysle § 85 ZP kratší ako 40 hodín týždenne. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia sa odvodí ako určené % - 100 % z hodinovej mzdy pre 40-hodinový týždenný pracovný čas.

Mzda s prihliadnutím na prácu v nedeľu

Zamestnávateľ môže dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu iba v pracovnej zmluve s vedúcim zamestnancom (§ 9 ods. 3 ZP) a v takom prípade mzdové zvýhodnenie za prácu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: