dnes je 5.10.2022

Input:

Počítačový program ako zamestnanecké dielo

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.3.1 Počítačový program ako zamestnanecké dielo

Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel; Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Aspekty pracovnoprávnych vzťahov sú upravené nielen Zákonníkom práce, ale aj mnohými ďalšími právnymi predpismi. Jedným nich je aj Autorský zákon, ktorý obsahuje aj osobitnú právnu úpravu tzv. zamestnaneckého diela.

Zamestnanecké dielo ...

Autorský zákon definuje zamestnanecké dielo ako „dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.1

Ak zamestnanec vytvorí dielo v pracovnom čase, v rámci výkonu svojej práce, na pokyn zamestnávateľa a na pracovných prostriedkoch, ktoré mu dal k dispozícii zamestnávateľ, takéto