Input:

Pohostinská činnosť podľa živnostenského zákona

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnosti, ako sústavné činnosti prevádzkované samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom, možno deliť podľa rôznych kritérií. Základným delením je rozdelenie na živnosti voľné, viazané a remeselné. Z hľadiska predmetu podnikania rozlišuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“) v ustanovení §32 živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby.

V ustanovení §33 živnostenského zákona sú rozobraté obchodné živnosti, pod ktoré zaraďujeme najmä:

a) kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

b) pohostinskú činnosť.

V ustanovení §38 zákon špecificky upravuje pohostinskú činnosť. Tento inštitút je v zákone definovaný pozitívne aj negatívne. Pod pojmom pohostinská činnosť rozumieme prípravu a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste. V rámci živnostenského oprávnenia na pohostinskú činnosť môže podnikateľ predávať aj polotovary alebo doplnkový tovar.

V odseku 2 a 3


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: