Input:

Poskytovanie cezhraničných služieb v gastrosektore a vysielanie zamestnancov

13.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie služieb môže mať formu práce vykonávanej podnikom vo vlastnej réžii a pod vlastným riadením na základe zmluvy medzi týmto podnikom a odberateľom, pre ktorého sú služby určené; alebo aj formu prenajatia pracovníkov inému podniku v rámci obchodnej zmluvy.

Pokiaľ ide o služby v gastronómii, a ich cezhraničné poskytovanie, treba si uvedomiť, že na takýto druh cezhraničnej služby sa vzťahujú aktuálne právne zmeny, týkajúce sa vysielania pracovníkov (zamestnancov a SZČO) na výkon prác pri poskytovaní služieb. Ak spoločnosť podnikajúca v gastrosektore potrebuje poskytnúť službu (či už ide o výkon práce kuchára, alebo obslužného personálu ako je čašník, servírka, hosteska, vodič, ap.) podniku, ktorý si miesto výkonu prác určí v inom členskom štáte, musí zvážiť, či na zabezpečenie výkonu práce v inom členskom štáte požiada o inštitút vysielania pre svojich zamestnancov. Ak áno, musí v súčinnosti so svojimi pracovníkmi (či už zamestnancami na pracovný pomer ale aj dohodármi pracujúcimi na základe niektorej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: