Input:

Postup účtovania stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

18.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.1 Postup účtovania stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

Ing. Eva Mihalíková

Stravné lístky sa zaraďujú medzi krátkodobý finančný majetok a v súlade s § 12 Postupov účtovania v JÚ sa o nich účtuje ako o ceninách. Stravné lístky sa oceňujú menovitou hodnotou a v jednoduchom účtovníctve sa evidujú v knihe cenín.

Výdaj cenín, resp. stravných lístkov sa účtuje v súlade s § 4 Postupov účtovania v JÚ a výdavok v peňažnom denníku.

Postup účtovania stravných lístkov u živnostníka (1 stravný lístok = 100% daňový výdavok):

 1. Faktúra za stravné lístky:
  1. 100ks stravných lístkov v celkovej sume 350 €
  2. manipulačný poplatok v sume 9,80 € bez DPH + 1,96 € DPH 20% = 11,76 €
  3. poštové za doručenie stravných lístkov: 3,50 € bez DPH + 0,7 € DPH 20% = 4,20 €
  4. celková fakturovaná suma: 365,96 €

- faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr

 1. Úhrada faktúry z bankového účtu
  1. 350 eur – neodpočítateľné výdavky (výdavky neovplyvňujúce základ dane)
  2. 9,80 + 3,50 – služby
  3. 1,96 + 0,7 – DPH
 2. Zúčtovanie stravných lístok za daný mesiac
  1. počet odpracovaných dní = 25
  2. počet stravných lístkov = 25ks
  3. zaúčtovaná suma: 25*3,50 = 87,50 – ostatné výdavky (výdavky ovplyvňujúce základ dane)

Upozornenie: stravné lístky pri živnostníkoch je možné ako výdavok zahrnúť do základu dane len ak boli zakúpené vopred, tzn. ak je faktúra za stravné lístky s dátumom 15.4.2017 nie je možné z týchto lístkov zaúčtovať stravné za dni do 15.4.2017.

Postup účtovania stravných lístkov u zamestnancov (1 stravný lístok = 55% daňový výdavok):

 1. Faktúra za stravné lístky:
  1. 100ks stravných lístkov v celkovej sume 350 €
  2. manipulačný poplatok v sume 9,80 € bez DPH + 1,96 € DPH 20% = 11,76 €
  3. poštové za doručenie stravných lístkov: 3,50 € bez DPH + 0,7 € DPH 20% = 4,20 €
  4. celková fakturovaná suma: 365,96 €

- faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr

 1. Úhrada faktúry

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: