dnes je 5.10.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022

18.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.1 Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku je potrebné uskutočniť v súlade so Zákonníkom práce, ktorý nepozná dôvod skončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku. Aj v tomto prípade je potrebné skončiť pracovný pomer napríklad dohodou alebo výpoveďou.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon na rozdiel od výpovede, ktorá je jednostranný právny úkon. Je nesprávne používať výraz „dal som výpoveď dohodou”. Ak chce zamestnanec skončiť pracovný pomer, môže zamestnávateľovi navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou. Podľa § 60 ZP Zákonníka práce, ak sa