dnes je 5.10.2022

Input:

Špecifikácia oprávnených žiadateľov "pomoci de minimis a spôsob výpočtu v príkladoch

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Špecifikácia oprávnených žiadateľov „pomoci de minimis“ a spôsob výpočtu v príkladoch

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Príjemca finančného príspevku preukázateľným spôsobom (ako je napríklad vedením samostatných analytických účtov v sústave podvojného účtovníctva, príp. inej evidencie) zabezpečí, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti schémy neboli podporované z „pomoci de minimis“ poskytovanej v súlade so schémou.

Príjemcami pomoci môžu byť podniky, ktoré:

  1. začali vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31. 8. 2020 vrátane,
  2. boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzkarne, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach,
  3. vykázali