Input:

Úvodník

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

prinášame Vám januárové číslo on-line časopisu Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky.

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2020 (210,20 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2020 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2020 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov. Ustanovenie § 103 ods. 2 ZP Zákonníka práce nadobudlo účinnosť 1. januára 2020.

Tento mesiac sme si pre Vás pripravili články na témy:

  • Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020

  • Dovolenka zamestnanca v roku 2020

  • Zmeny v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: