Input:

Výpočet odvodov dôchodcov do Sociálnej poisťovne pri uplatnení odvodovej výnimky od 1. 7. 2018

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1 Právo a legislatíva

Ing. Lucia Žarnócaiová

2018.06.1.1 Výpočet odvodov dôchodcov do Sociálnej poisťovne pri uplatnení odvodovej výnimky od 1. 7. 2018

Mgr. Michaela Hinnerová

Od 1. 7. 2018 si môže v zmysle § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:

- starobný dôchodca,

- predčasný starobný dôchodca,

- invalidný dôchodca,

- výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku alebo

- invalidný výsluhový dôchodca

pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce uplatniť na jednu dohodu odvodovú výnimku, t. j. z tejto vybranej dohody nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak jeho príjem bude menej ako 200 eur za mesiac. Dôchodca dohodár je povinný o uplatňovaní si takejto výnimky informovať zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva: Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) . Novinkou je, že príjem na dohodu bude môcť poberať aj dohodár – predčasne starobný dôchodca. K pozastaveniu vyplácania predčasne starobného dôchodku dôjde, až keď príjem z dohody prekročí 2 400,- eur za kalendárny rok. Ak bude mať dohodár dôchodca príjem viac ako 200 eur za mesiac odvody sa budú rátať len zo sumy nad 200 eur za mesiac.


Dohodár – dôchodca zarobí mesačne 180 eur

Odvodová úľava do 200 eur 
starobný dôchodca, 
predčasný starobný dôchodca, 
invalidný dôchodca, 
výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku alebo 
invalidný výsluhový dôchodca. 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské  Neplatí     Neplatí     
Starobné  Neplatí     Neplatí     
Invalidné  Neplatí     Neplatí     
Pois. v nezamest.  Neplatí     Neplatí     
Garančné        0,25%  0,45 €  
Úrazové        0,80%  1,44 €  
Rez. Fond solidar.        Neplatí     
Zdravotné  Neplatí     Neplatí     
Spolu  0%  0  1,05%  1,89 €  

Dohodár – dôchodca  starobný a výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku zarobí mesačne 380 Eur – do 200 Eur platí daňová úľava, príjem nad t.j. 180 Eur sa počítajú odvody.

Odvodová úľava nad 200 eur 
starobný dôchodca, 
výsluhový dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské  Neplatí     Neplatí     
Starobné  4% z 180 €  7,20 €  14% z 180 €  25,2  
Invalidné  Neplatí     Neplatí     
Pois.vnezamest.  Neplatí     Neplatí     
Garančné        0,25% z 380 €  0,95 €  
Úrazové        0,8% z 380 €  3,04 €  
Rez. Fond solidar.        4,75% z 180€  8,55 €  
Zdravotné  Neplatí     Neplatí     
Spolu  4% z 180 €  7,20 €  1,05% z  380 € + 18,75% z 180 €  37,74 €  

Dohodár – invalidný a invalidný výsluhový dôchodca zarobí mesačne 380 eur – do 200 eur platí daňová úľava, príjem nad t. j. 180 eur sa počítajú odvody.

Odvodová úľava nad 200 eur 
invalidný dôchodca 
invalidný výsluhový dôchodca 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské  Neplatí     Neplatí     
Starobné  4% z 180 €  7,20 €  14% z 180 €  25,2  
Invalidné  3% z 180€  5,40 €  3% z 180 €  5,40 €  
Pois.vnezamest.  Neplatí     Neplatí     
Garančné        0,25% z 380 €  0,95 €  
Úrazové        0,8% z 380 €  3,04 €  
Rez. Fond solidar.        4,75% z 180€  8,55 €  
Zdravotné  Neplatí     Neplatí     
Spolu  7% z 180 €  12,60 €  1,05% z  380 € + 21,75% z 180 €  43,14 €  

Dohodár – predčasne starobný dôchodca zarobí mesačne 380 eur – do 200 eur platí daňová úľava, príjem nad, t. j. 180 eur sa počítajú odvody.

Odvodová úľava nad 200 eur 
predčasne starobný dôchodca 
Poistenie % Zamestnanec % Zamestnávateľ 
Nemocenské  Neplatí     Neplatí     
Starobné  4% z 180 €  7,20 €  14% z 180 €  25,2  
Invalidné  Neplatí     Neplatí  5,40 €  
Pois. v nezamest.  Neplatí     Neplatí     
Garančné        0,25% z 380 €  0,95 €  
Úrazové        0,8% z 380 €  3,04 €  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: