dnes je 5.10.2022

Input:

Bremená - ručná manipulácia s bremenami

14.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.3.1 Bremená – ručná manipulácia s bremenami

Ing. Lukáš Židík

V článku sa budeme zaoberať bremenami, presnejšie ručnej manipulácii s bremenami, čo všetko sa pod pojmom ručná manipulácia rozumie, aké povinnosti platia pre zamestnávateľa a na čo všetko musí zamestnávateľ dohliadať, aby boli splnené zákonom a vyhláškou dané podmienky.

Bremeno je akýkoľvek predmet (fyzicky ťažká vec), ktorú dvíhame pomocou rúk alebo inej časti tela, poprípade nejakým technickým prostriedkom.

Čo je to ručná manipulácia s bremenami? Je to akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.

Jednou z mnohých povinností