Input:

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmi

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.4.1 Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmi

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Súčasná zložitá celospoločenská situácia spojená s pandémiou koronavírusu prináša aj nové výzvy v oblasti odpadového hospodárstva.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch síce nerieši opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva, ale v rozsahu jeho ustanovení sa budeme musieť vyrovnať s odpadom, ktorý vo väčšom množstve pri ochrane a prevencii bude vyprodukovaný.

Aktuálne sa v praxi stretám s otázkami, čo s použitými ochrannými rúškami, rukavicami, ochrannými odevmi a podobne. V tejto súvislosti je potrebné vyriešiť niekoľko otázok:

Zaradenie použitých ochranných rúšok

Uvedený materiál (ak sa ho po použití musíme zbaviť) je možné vo firme charakterizovať ako použité pracovné odevy a vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov pozná zaradeniu pod nasledovné katalógové čísla:

150202 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami = nebezpečný odpad (N),

150203 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 = odpad, ktorý nie je nebezpečný – ostatný odpad (O).

Z uvedeného vyplýva, že ak máte vo firme, inštitúcii, alebo aj v nemocnici nariadené používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP), po ukončení ich životnosti je potrebné ich umiestniť do osobitnej nádoby na uvedený odpad, čo znamená ich vytriediť. Samozrejme, ide o plnenie základných povinností vyplývajúcich z ustanovení § 14 ods. 1 písm. a) až c) NZO.

Ak nejde o kontaminované OOPP – jednorazové rukavice, návleky, čiapky, ochranné rúška a respirátory v čistom prostredí – bez nebezpečenstva kontaminácie, je možné zaradiť pod katalógové číslo 150203.

Ak, však, pri aktuálne zavedených mimoriadnych opatreniach voči koronavírusu a riziku výskytu infikovaných ľudí alebo nosičov vírusu nie je možné jednoznačne určiť, či rúško je alebo nie je kontaminované, musí sa preventívne zaradiť ako kontaminované nebezpečnou látkou – 15 02 02.

Ak ste sa doteraz stretli s týmto katalógovým číslom iba pri použitých havarijných prostriedkoch alebo rukaviciach z údržby, tak toto číslo je možné použiť aj pre pracovné odevy (uvedené v názve).

Nakladanie s použitými ochrannými rúškami

Odpady kontaminované biologickým materiálom zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine odpadov zo zdravotnej starostlivosti (18 01) je zakázané zneškodňovať skládkovaním a nie je to dovolené ani po úprave = sterilizácii (§ 13 písm. e) NZO bod 3 zákona o odpadoch).

Napriek tomu, že odpad 150202 nie je uvedený v zozname odpadov zo zdravotnej starostlivosti, mali by sme sa správať preventívne a zodpovedne, a preto je potrebné jednak tieto odpady nezmiešavať s absorbentmi, ktoré sú zo servisu alebo havarijnej činnosti, hoci ide o to isté katalógové číslo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: