Input:

Príspevky vo forme sociálnej pomoci COVID-19 nebudú zdaňované

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.1 Príspevky vo forme sociálnej pomoci COVID-19 nebudú zdaňované

Ing. Dušan Preisinger

Príslušné ministerstvá, ktoré v rozhodujúcej miere koordinujú finančnú podporu (MPSVR SR a MF SR), rozhodli, že príspevky finančnej pomoci v súvislosti s COVID-19 sa nebudú zdaňovať v rámci podaného daňového priznania SZČO za rok 2020 a pripravia s tým súvisiaci návrh zákona. Naďalej platia jednotlivé výpočty, ako aj modely ich uplatnenia, z ktorých vyplýva výška príspevkov. Základom týchto výpočtov je zníženie príjmu z dôvodu poklesu tržieb dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ide o porovnanie vývoja dosiahnutých tržieb žiadateľa o príspevok podľa opatrenia č. 2:

  • vývoj tržieb na základe porovnania ich hodnoty dosiahnutej v mesiaci bežného roku (2020) s tým istým mesiacom predchádzajúceho roku;

  • vývoj tržieb na základe porovnania ich hodnoty dosiahnutej v mesiaci bežného roku s priemernou hodnotou za predchádzajúci rok;

  • porovnanie tržieb dosiahnutých v mesiaci bežného roku s tržbami dosiahnutými vo februári 2020.

Na základe týchto porovnaní a žiadateľom zdokladovanom indexe poklesu tržieb je uznaná výška príspevku, ktorú určujú intervaly miery poklesu tržieb.

Príspevky poskytnuté SZČO v súvislosti s COVID-19 sú, na základe rozhodnutia, vnímané inak, ako príspevky poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa realizovala aktívna politika trhu práce, ktoré od dane nie sú oslobodené. Sú, totiž, poskytované v súvislosti s výkonom práce.

Z rozhodnutia vyplýva, že príspevky poskytnuté SZČO v rámci tejto finančnej podpory, tzv. „Prvá pomoc”, nebudú považované za príjem. To znamená, že v účtovných výkazoch spracovaných za mesiac apríl 2020 sa nebude príspevok inkasovaný za marec považovať za príjem, ktorý je súčasťou pri výpočte poklesu tržieb. Ide o dôležitú informáciu. Príspevok nie je súčasťou „štandardných” účtovných


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: