Input:

Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.2.1 Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19

JUDr. Martina Jenčová

Zrážky zo mzdy, vykonávané v zmysle ustanovení Exekučného poriadku a s tým súvisiacich predpisov, sa vykonávajú naďalej. Nehľadiac na to, či nastala krízová situácia (ako napríklad pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19). Je však potrebné rozlišovať viaceré situácie, ktoré aktuálne nastali.

A) Zamestnávateľ neznížil zamestnancovi mzdu, zamestnanec naďalej vykonáva svoju prácu

Aj počas tejto situácie mnoho zamestnancov naďalej vykonáva svoju prácu riadne a tak, akoby ani ku krízovej situácii nedošlo. Nehľadiac na to, či svoju prácu vykonáva priamo na mieste výkonu práce alebo z domu. V takomto prípade sa pri vykonávaní zrážok zo mzdy postupuje klasicky, v zmysle ustanovení platných právnych predpisov. A teda, podľa uvedeného:

Z čistej mzdy je potrebné odpočítať tzv. základnú sumu. Táto predstavuje sumu, ktorá za každých okolností patrí povinnému a z ktorej sa nevykonáva zrážka. Základná suma predstavuje 100% zo sumy životného minima (aktuálna výška životného minima je 210,20 eura).

Zároveň je potrebné prihliadať na počet vyživovaných osôb povinného (okruh týchto osôb vymedzuje zákon o rodine - deti, manžel, rodičia povinného a pod.). Na každú túto osobu patrí povinnému ešte 25% zo sumy životného minima (aktuálne 52,55 eura).

Toto je všeobecné tak pre prednostné, ako aj neprednostné pohľadávky.

Následne nám ostane určitá suma. Táto sa zaokrúhli na celé eurocenty nadol, na sumu deliteľnú troma.

Ďalší postup závisí od výšky tejto výslednej sumy:

1) Ak je výsledná suma ≤ 150% zo životného minima, t. j. ≤ 315,30 eura; zaokrúhlená výsledná suma sa vydelí troma. Vzniknú tri 1/3, kde platí, že povinnému sa musí ponechať 1/3 a zvyšné dve môžu byť využité v prospech zrážok.

Ale všeobecne platí, že z čistej mzdy možno zraziť na vymoženie neprednostnej pohľadávky oprávneného len jednu tretinu.


Čistá mzda povinného: 450,00 eur , počet vyživovaných osôb: 0

Čistá mzda – 100% sumy životného minima

450 – 210,20 = 239,80 (po zaokrúhlení: 239,70)

239,70 : 3 = 79,90 eura je výška zrážky

Čistá mzda povinného: 650,00 eur , počet vyživovaných osôb: 3

Čistá mzda – 100% sumy životného minima – 25 % zo sumy životného minima na každú vyživovanú osobu (3 osoby v tomto prípade)

650 – 210,20 – 157,65 (52,55 * 3) = 282,15

282,15 : 3 = 94,05 eura je výška zrážky

2) Ak je výsledná suma > 150% zo životného minima, t. j. > 315,30 eura. Suma 315,30 eura sa vydelí troma. Opäť vzniknú tri tretiny, kde opäť platí, že povinnému sa musí ponechať 1/3 a zvyšné dve môžu byť využité v prospech zrážok. Všetko nad sumu 315,30 eura sa zrazí bez obmedzenia.


Čistá mzda povinného: 1 200,00 eur , počet vyživovaných osôb: 0

Čistá mzda – 100% sumy životného minima

1 200 – 210,20 = 989,80 (po zaokrúhlení: 989,70)

989,70 : 3 = 329,90 eura je výška zrážky

Čistá mzda povinného: 1 450,00 eur , počet vyživovaných osôb: 2

Čistá mzda – 100% sumy životného minima – 25 % zo sumy životného minima na každú vyživovanú osobu (2 osoby v tomto prípade)

1 450 – 210,20 – 105,10 (52,55 * 2) = 1 134,70 (po zaokrúhlení: 1 134,60)

1 134,60 : 3 = 378,20 eura je výška zrážky

B) Zamestnanec poberá nemocenskú dávku v podobe ošetrovného

Ošetrovné (OČR) predstavuje typ nemocenskej dávky. Nárok na ošetrovné má za súčasnej krízovej situácie rodič, ktorý je nemocensky poistený a ktorý sa celodenne osobne stará o dieťa do dovŕšenia 11 rokov alebo o dieťa do dovŕšenia 18


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: