dnes je 5.10.2022

Input:

Úroky - dôležitá účtovná položka firmy v roku 2022

8.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.2.1 Úroky - dôležitá účtovná položka firmy v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Úroky sú súčasťou fixných aktív firmy. Ich podiel na fixných aktívach je ovplyvnený podielom úverov a pôžičiek v štruktúre cudzích zdrojov. Pre firmu je dôležité, či úroková sadzba zabezpečuje pákový efekt. Ide o udržateľnú ekonomickú pozíciu, pri ktorej je úroková sadzba nižšia ako prevádzková rentabilita aktív („prevádzkový zisk/Ø hodnota aktív“). Ide o efektívnosť úverovej zaťaženosti firmy, ktorá v podstate nahrádza mieru akumulácie vlastných zdrojov a umožňuje udržateľný rast, prípadne finančnú stabilitu pri realizácii svojich podnikateľských aktivít. Je logické, že nefinančný podnikateľský subjekt, ktorý zabezpečuje financovanie reprodukcie prevádzkového cyklu okrem vlastných zdrojov aj úverom, vykazuje v štruktúre výsledného hospodárskeho výsledku zápornú hodnotu výsledku hospodárenia