dnes je 5.10.2022

Input:

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.1 Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti s povinnosťami, resp. možnosťami zamestnanca pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020 platia nasledovné termíny:

1. Do 15. 2. 2021 podať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania:

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) môže zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. 2. 2021 o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnu sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov. Ak mal v priebehu roka 2020 viacerých zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať ktoréhokoľvek z nich.

Zamestnanec žiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej