dnes je 5.10.2022

Input:

Povinnosti distribútorov obalov od 1. 1. 2022

5.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.4.1 Povinnosti distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2022 začneme na Slovensku zálohovať jednorazové plastové obaly a plechovky. Preto od tohto dátumu pribudnú distribútorom obalov nové povinnosti. Tieto povinnosti definuje § 5 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný:

1. Zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom.


Rovnaká povinnosť ako pre výrobcov obalov. Výška zálohu pre plastovú fľašu aj plechovku bude rovnaká – 15 centov.

2. Pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom jednorazovom obale.

3. Viesť oddelene účtovné záznamy